Finanse z ludzką twarzą Myśl inaczej wybierz więcej.

Dariusz Halczok

Dyrektor Krajowy

517682682

dariusz.halczok@ovb.com.pl

Treści zawarte na niniejszej stronie mają wyłącznie charakter reklamowy i informacyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Żadne z niniejszych treści nie stanowią doradztwa podatkowego. Szczegółowe warunki ubezpieczenia, w tym ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności z nimi związane, jak również informacje na temat zasad działania poszczególnych produktów i kosztów z nimi związanych określone są w obowiązujących dla danego produktu Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, przekazywanych każdorazowo klientowi przed zawarciem umowy ubezpieczenia. Każdy z klientów w procesie zakupu otrzymuję pełne wsparcie doradcy OVB przy wyborze odpowiedniego rozwiązania. Dzięki analizie potrzeb klienta każdy klient może wybrać najbardziej dopasowane dla siebie rozwiązanie. Doradca OVB działa na podstawie udzielonego pełnomocnictwa poszczególnych partnerów produktowych OVB.